Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Σημαντικές αρχικές προθεσμίες του Καλλικράτη

Ο "οδικός χάρτης" των νέων δήμων για τα Βριλήσσια
 
 
 
Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών συμβούλων μέχρι 31/12/2010.

Εκλογή προεδρείου Δημοτικού συμβουλίου (με μυστική ψηφοφορία) μέχρι 02/01/2011. Διαπαραταξιακό προεδρείο με εκπροσώπηση και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου έως 31/01/2011

Μέριμνα για τη διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών παρατάξεων μέχρι 31/01/2011.

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με μυστική ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου) και ορισμός Αντιδημάρχων (στα Βριλήσσια έως 4) στην ίδια συνεδρίαση, μετά την εκλογή Προεδρείου.

Έναρξη λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων.

Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (γνωμοδοτικό όργανο) από το Δημοτικό συμβούλιο (με πλειοψηφία 2/3) και κατάρτιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών από το δημοτικό συμβούλιο, εντός δυο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών.

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών μέχρι 31/03/2011

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δημοτικό συμβούλιο (με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3) εντός δυο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών.

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έως 20/01/2011.

Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, προτεινόμενη ημερομηνία έως 31/01/2011 (προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30/06/2011).

Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Προϋπολογισμού 2011 έως 20/03/2011.
Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Προϋπολογισμού 2011 έως 31/03/2011

Κατάρτιση 1ης Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων-Εξόδων 2011 έως 20/04/2010 (υποχρέωση η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου).

Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος έως 31/03/2011.

Έναρξη άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Δήμους από 01/01/2011, έως 01/01/2011.

Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων & υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, έως 31/03/2011.

Έκδοση, Ενημέρωση και Διακίνηση του Οδηγού του Δημότη σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, έως 31/03/2011.

Συγχώνευση και Κατάργηση Νομικών Προσώπων & επιχειρήσεων των Δήμων εντός δυο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.
(Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού ονόματος, σκοπού, διοίκησης, πόρων και ορισμός διοικητικού συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ.
Πρόταση διατήρησης υφιστάμενων ΝΠΔΔ με αίτηση του Δήμου προς το Υπουργείο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. με απόφαση πλειοψηφίας 2/3.
Κατάρτιση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας συγχωνευόμενων ΝΠΔΔ εντός τριών μηνών από την απόφαση συγχώνευσης).

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σε δυο Νομικά Πρόσωπα (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) εντός δυο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών αρχών.


 
Νικος Χρυσόγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου